Ważne numery

Prezes Zarządu

Mirosław Kwapisiewicz

V-ce Prezes Zarządu

Danuta Kwapisiewicz

Członek Zarządu

Piotr Kwapisiewicz