Zrealizowane projekty unijne

Wdrożenie nowej technologii spawania laserowego z nieruchomą głowicą laser w firmie Kamir


KAMIR Sp. z o.o zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie nowej technologii spawania laserowego z nieruchomą głowicą lasera w firmie Kamir”.

Celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej, która polega na wdrożeniu własnej, nowej technologii oraz wytwarzanie wyrobów stalowych spawanych laserowo w firmie KAMIR.

Wartość projektu: 13 000 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 850 000,00 zł

Dofinansowanie na zakup i wdrożenie systemu zarządzającego produkcją

Kredyt technologiczny na wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania przepustów kablowych