Zrealizowane projekty unijne

Dofinansowanie na zakup i wdrożenie systemu zarządzającego produkcją

Kredyt technologiczny na wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania przepustów kablowych