Polityka Jakości
Kamir Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem wykonującym wyroby na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej klienta oraz dokumentacji własnej.

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników spółki oświadczam, że stawiane nam wymagania jakościowe każdorazowo są priorytetem wiodącym, a wszystkie procesy realizowane są dla spełnienia wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska. Podmiotowe podejście do każdego i uwzględnianie indywidualnych potrzeb wyznaczają kierunek naszej działalności, a osiągnięcia firmy Kamir są dla nas o tyle ważne, o ile wpłyną na zadowolenie naszego Klienta.

Mirosław Kwapisiewicz
Prezes Zarządu Kamir Sp. z o.o.

Certyfikaty do pobrania:

CERTYFIKAT ISO 9001:2015 i 14001:2015

CERTYFIKAT ISO 3834-2:2007